Jump to content

IP Shower [Hide Admins|Flag Control|IP Menu|Ultimate]


OciXCrom

Recommended Posts

version.png

IP Shower [Hide Admins|Flag Control|IP Menu|Ultimate]

Описание

 • Този плъгин добавя команди, с които можете да видите ИП адресите на останалите играчи. Плъгинът има опция за автоматично скриване на ИП адресите на администраторите, тъй като в последно време играчите доста се възползват от така наречения "флууд", особено по адрес на администраторите. Опцията за скриване на ИП може да бъде изключена чрез конфигурациония файл, или пък да бъде променен начинът, по който администраторите биват скрити, примерно да бъдат скрити само последните числа, да бъде генериран фалшив ИП адрес, или пък изобщо да не показва администратори в списъка. Добавено е и меню, което в чата ще покаже ИП адреса на определен играч. Също така, направено е при използване на командите да се показва точна дата и час, тъй като при докладване на играчи в някои форуми се изисква и тази информация.

Команди

 • amx_showip
 • /showip

Снимки

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Z8iRXexm6W8[/youtube]

bsBtG6w.jpg

E8mbxmz.jpg

eYVsNLC.jpg

Настройки

 • Настройките на плъгина се променят чрез файла configs/IPShower.ini: :

  ;The prefix that will be used in the chat and console.
  CHAT_PREFIX = [IP Shower]
  	;If you want the amx_showip command to be available for admins only.
  ADMIN_ONLY = 0
  	;The admin flag.
  ADMIN_FLAG = e
  	;0 = Don't hide IPs | 1 = HIDDEN | 2 = 77.29.**.** | 3 = Generates random false IP | 4 = Excludes admins from list
  HIDE_ADMINS = 1
  	;0 = Full IP | 1 = 77.29.**.**
  PLAYER_IP = 0
  	;Whether admins can see full IP addresses of normal players.
  ADMIN_SEEFULL = 1
  	;Include the IP port?
  SHOW_PORT = 0
  	;HIDDEN tag. When HIDE_ADMINS = 1.
  HIDDEN_TAG = HIDDEN
  	;The first line when using amx_showip. You can use %time%, %hostname%, %map%, %newline%.
  LINE_BEGIN = < ----- < IP Shower > ----- < %time% > ----- < IP Shower > ----- >%newline%
  	;The last line when using amx_showip. You can use %time%, %hostname%, %map%, %newline%.
  LINE_END = %newline%< ----- < IP Shower > ----- < %time% > ----- < IP Shower > ----- >
  	;How are the IP adresses going to be displayed when using amx_showip. You can use %userid%, %name%, %ip%, %authid%.
  IP_FORMAT = #%userid%: %name% [ %ip% ] [ %authid% ]
  	;Random addresses that will be used if HIDE_ADMINS = 3.
  RANDOM_ADDRESSES = 31.13 , 31.211 , 77.85 , 79.100 , 84.252 , 89.215 , 93.123 , 93.183 , 94.139 , 130.204 , 151.251 , 188.254
  	;The menu title.
  MENU_TITLE = [IP Shower] \wChoose a player:\r
  	;Display format for players in the menu. You can use %userid%, %name%, %ip%, %authid%.
  MENU_FORMAT = %name% \d... \r%ip%
  	;Previous page field in the menu.
  MENU_BACKNAME = \yPrevious Page
  	;Next page field in the menu.
  MENU_NEXTNAME = \yNext Page
  	;Exit menu field in the menu.
  MENU_EXITNAME = \rClose
  	;Display format for the chat message that shows in chat when choosing a player from the menu. You can use %userid%, %name%, %ip%, %authid%, %prefix%, %time%.
  CHAT_FORMAT = !g%prefix% !nPlayer !g%name%!n's !tIP Adress !nis !g%ip%!n. The time is !t%time%
  	;No access message. You can use %flag%.
  NO_ACCESS = Only users with flag "%flag%" can use this command.
  	;No IPs message.
  NO_IPS = * No IPs available at the moment.
  	;The time format. More info @ http://www.cplusplus.com/reference/ctime/strftime/
  TIME_FORMAT = %d.%m.%Y - %X

 • CHAT_PREFIX: Префиксът, който ще се ползва в чата и конзолата.

 • ADMIN_ONLY: Сложете го на "1" ако искате командите да са достъпни само за администраторите.

 • ADMIN_FLAG: Администраторският флаг.

 • HIDE_ADMINS: Начин на скриване на ИП адресите на администраторите:

  • 0 = ИП адресите няма да бъдат скрити.
  • 1 = На мястото на ИП адреса ще изписва "HIDDEN".
  • 2 = Последните числа от ИП адреса ще бъдат скрити - 77.29.**.**.
  • 3 = Ще бъде генериран фалшив ИП адрес.
  • 4 = Администраторите няма изобщо да бъдат изписвани в списъка с играчи.

 • PLAYER_IP: Сложете го на "1" ако искате последните числа от ИП адресите на обиковените играчи да бъдат скрити.

 • ADMIN_SEEFULL: Дали администраторите ще имат достъп до цялостните ИП адреси на играчите.

 • SHOW_PORT: Сложете го на "1" ако искате да се показва и порта (27005).

 • HIDDEN_TAG: Тагът, който ще се ползва ако HIDE_ADMINS = 1.

 • LINE_BEGIN: Първото съобщение при използване на командата. Можете да ползвате %time%, %hostname%, %map%, %newline%.

 • LINE_END: Последното съобщение при използване на командата. Можете да ползвате %time%, %hostname%, %map%, %newline%.

 • IP_FORMAT: По какъв начин да се изписват ИП адресите в конзолата. Можете да ползвате %userid%, %name%, %ip%, %authid%.

 • RANDOM_ADDRESSES: Списък с произволни ИП адреси, които ще се ползват ако опцията HIDE_ADMINS = 3.

 • MENU_TITLE: Заглавието на менюто.

 • MENU_FORMAT: По какъв начин да се изписват играчите в менюто. Можете да ползвате %userid%, %name%, %ip%, %authid%.

 • MENU_BACKNAME: Името на полето за предишна страница.

 • MENU_NEXTNAME: Името на полето за следваща страница.

 • MENU_EXITNAME: Името на полето за излез от менюто.

 • CHAT_FORMAT: По какъв начин да бъде изписвана информацията в чата. Можете да ползвате %userid%, %name%, %ip%, %authid%, %prefix%, %time%.

 • NO_ACCESS: Съобщението, което се показва когато нямате достъп до командата.

 • NO_IPS: Съобщението, което се показва когато няма достъпни ИП адреси в момента.

 • TIME_FORMAT: Начин на показване на времето. Повече информация тук.

Допълнителна информация и линк за теглене

servers_using_this.png
download_default.png

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Отговори на тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...