Jump to content

< D.I.C.E. > Ultimate Roll the Dice < R.T.D. >


OciXCrom

Recommended Posts

version.png

< D.I.C.E. > Ultimate Roll the Dice < R.T.D. >

Описание

 • D.I.C.E. е пълна преработка на оригиналния Roll The Dice плъгин. Тъй като старият плъгин е изключително зле направен, опитите за промени на каквото да е по него, тоест добавяне на нови награди или промяна на такива е почти невъзможно. С тази преработка, вече лесно можете да правите редакции. Всяка една награда си има автоматично генерирани настройки и лесно може да бъде изключена на дадена карта или изцяло премахната. Плъгинът включва и многоезична поддръжка, както и API, с което можете да добавяте допълнителни награди към системата

Подобрения в сравнение с оригиналния плъгин

 • Част от идеите предложени в темата на оригиналния плъгин са добавени в този. Ето защо трябва да използвате новия вместо стария:

 • Поддръжка за всички модове!
 • Многоезична поддръжка.
 • Plugin API.
 • Нови награди.
 • Подобрение на старите награди.
 • Наградите няма да бъгват и да траят завинаги.
 • Поддръжка за respawn сървъри.
 • Няма "rtd" спам в чата.
 • Премахнат е постоянния glow.
 • Таймера не може да бъде ресетиран чрез "retry".
 • Възможност плъгинът да може да се ползва само от администратори/випове.
 • Възможност плъгинът да изисква определена сума пари за да може да се ползва.
 • Възможност за добавяне на забавяне след началото на рунда.
 • В пъти по-добър и по-ефикасен код.
 • ... и още много!

Награди

 • Някои от наградите са еднакви с тези в оригиналния плъгин, но добавени са и нови такива, а старите са подобрени. Ето списък с награди добавени до момента (късите имена в скоби се ползват при редакция на настройките за дадената награда).

 • Синьо = за всички модове
 • Зелено = само за Counter-Strike

 • [ Instant Health (instanthealth) ] Дава произволно количество кръв в интервала от X до Y (променливо чрез кварове).
 • [ Godmode (godmode) ] Прави играча безсмъртен за X секунди.
 • [ Full Equipment (fullequip) ] Дава M4A1 за CT или AK47 за T + deagle + всички гранати + defuse kit за CT.
 • [ Scorpions (scorpions) ] Подобно на кокошките/headcrabs в оригиналния плъгин, този път играчът ще хвърля скорпиони за X секунди.
 • [ Demon Possession (demons) ] Играчът е обладан от демони, като губи кръв и бива слапван  през всяка секунда за времетраене от X секунди.
 • [ Moonwalk (moonwalk) ] Играчът получава ниска гравитация и може да скача високо за X секунди.
 • [ Hardwalk (hardwalk) ] Висока гравитация, която не позволява на играча да скача за X секунди. Ако паднете или crouch-нете докато сте под ефекта, най-вероятно ще умрете.
 • [ Bankrupt (bankrupt) ] Губите всички пари.
 • [ Win Money (money) ] Дава произволно количество пари.
 • [ Old Man (oldman) ] Бавно тичане за X секунди.
 • [ Jet Plane (jetplane) ] Бързо тичане и ниска гравитация за X секунди.
 • [ Bomber (bomber) ] Дава произволно количество на HE гранати.
 • [ Lightning (lightning) ] Ударя играча със светкавица X до Y пъти, прави екрана му да светка и го слапва с Z щета.
 • [ Disco (disco) ] Играчът е принуден да ползва само ножа си, както и всички играчи от противниковия отбор около него. Пуска песента "Gangnam Style" и прилага диско ефекти около него. Съотборниците в X радиус получават +Y кръв през всяка секунда, както и самият играч.
 • [ Madness (madness) ] Играчът получава Mac10 с безкрайни патрони, червен glow и червена аура. Получава и 500 кръв и няма knockback. Играчите, които стреля, биват слапвани
 • [ Shadow (shadow) ] Прави играча напълно невидим и му дава увеличена скорост + безшумни стъпки. Кръвта му е намалена на 1% докато е под влияние на ефекта, след което получава предишното си количетсво.
 • [ Noclip (noclip) ] Играчът може да минава през стени (noclip). Ако се заклещи когато свърши наградата, той ще бъде телепортиран на предишното си местположение.
 • [ Bury (bury) ] Играчът бива заровен в земята за X секунди.
 • [ Mole (mole) ] Телепортира играча в противниковата база, намалява му кръвта на 25 и му дава Dual Elites.
 • [ Wild Ride (wildride) ] Избутва играча на тавана/небето и след X секунди драстично му увеличава гравитацията, с което същият ще падне на земята почти веднага. За разлика от оригиналния плъгин, в този играчът може да остане жив ако падне във вода, на стълба и прочие.
 • [ Random Weapon (randomwep) ] Дава произволно оръжие на играча с произволно количество патрони.
 • [ Camera Distortion (camera) ] Изкривява камерата на играча за X секунди (third person, top-down, up-left).
 • [ Disarm (disarm) ] Изцяло премахва оръжията на играча, включително и ножа.
 • [ Blood Toxins (toxins) ] Кръвта на играча бива отровена, с което има 1 от X шанс да умре докато е под ефекта.
 • [ Zeus Mode (zeus) ] Играчът получава noclip и бързо тичане за X секунди. Ако се заклещи когато свърши наградата, той ще бъде телепортиран на предишното си местположение.

Конфигурационен файл

 • Конфигурационния файл (configs/DICE.ini) позволява на потребителя да се променят главните настройки на плъгина. Имайте предвид, че можете да зададете различни настройки за всеки един мап, като добавите [име_на_мапа]. Ползвайте #all_maps за всички карти. Можете да ползвате и [префикс_*].

 • [ DICE_ENABLED = 1 ] Ползвайте 0 за да изключите плъгина.
 • [ CHAT_PREFIX = !g< !tD.I.C.E. !g> ] Префикса за чата.
 • [ SAY_COMMANDS = rtd, rollthedice, dice, kocka ] Чат команди за rtd.
 • [ CONSOLE_COMMANDS = rtd, kocka ] Команди в конзолата за rtd.
 • [ DISABLED_ITEMS = #none ] Добавете късите имена на наградите тук за да ги изключите. Отделяйте всяка една награда със запетайка.
 • [ ROLL_INTERVAL = 180 ] Колко често (в секунди) играчите може да ползват системата.
 • [ ROUND_START_DELAY = 0 ] След колко секунди от началото на рунда системата ще бъде активирана.
 • [ DICE_TEAM = 0 ] Ако искате системата да е достъпна само за определен отбор. Ползвайте 1 за T и 2 за CT (и 3 за SPEC ако наистина ви е нужно).
 • [ DICE_FLAG = 0 ] Ако искате системата да бъде достъпна само за играчи с определен флаг, в противен случай оставете го "0".
 • [ DICE_COST = 0 ] (само за cstrike) Чрез тази опция можете да направите системата да изисква определено количество пари за да може да се ползва.
 • [ DICE_COOLDOWN = 3 ] Cooldown в секунди след последното ползване на системата.
 • [ DICE_LEAVE_SOUND = DICE/come_again.wav ] Звукът който ще бъде пуснат ако играчът напусне играта докато е под влияние на награда от системата. Ползвайте #none за да го изключите.
 • [ GLOW_ENABLED = 1 ] Дали автоматичният glow за наградите с времетраене да бъде включен.
 • [ GLOW_ALPHA = 40 ] Яркост на автоматичния glow.
 • [ GLOW_DURATION = 3 ] След колко секунди да бъде премахнат glow-а на директните награди. Ползвайте "0" за никога.
 • [ HUD_X = -1.0 ] Настройки за HUD съобщението.
 • [ HUD_Y = 0.2 ] Настройки за HUD съобщението.
 • [ HUD_EFFECTS = 2 ] Настройки за HUD съобщението.
 • [ HUD_FXTIME = 0.1 ] Настройки за HUD съобщението.
 • [ HUD_HOLDTIME = 5.0 ] Настройки за HUD съобщението.
 • [ HUD_FADEINTIME = 0.01 ] Настройки за HUD съобщението.
 • [ HUD_FADEOUTTIME = 0.1 ] Настройки за HUD съобщението.
 • [ DHUD_ENABLED = 1 ] Дали да са включени DHUD съобщенията?
 • [ DHUD_X = -1.0 ] Настройки за DHUD съобщението.
 • [ DHUD_Y = 0.85 ] Настройки за DHUD съобщението.
 • [ DHUD_EFFECTS = 2 ] Настройки за DHUD съобщението.
 • [ DHUD_FXTIME = 0.1 ] Настройки за DHUD съобщението.
 • [ DHUD_HOLDTIME = 5.0 ] Настройки за DHUD съобщението.
 • [ DHUD_FADEINTIME = 0.01 ] Настройки за DHUD съобщението.
 • [ DHUD_FADEOUTTIME = 0.1 ] Настройки за DHUD съобщението.

Автоматично генерирани кварове

 • За наградите с времетраене автоматично биват генерирани кварове, които определят минимума и максимума на въпросното времетраене: dice_<име_на_наградата>_min и dice_<име_на_наградата>_max. Добавените с API-то настройки са под името dice_<име_на_наградата>_<име_на_квара>. Ако искате да промените дадена настройка във файла докато сървърът е включен, трябва да ползвате командата dice_reload след като сте направили промените, в противен случай ще се върнат старите при смяна на мапа. Това е списък с всички кварове: след като сте направили промените, в противен случай ще се върнат старите при смяна на мапа. Това е списък с всички кварове:

  dice_instanthealth_min "25"
  dice_instanthealth_max "255"
  dice_godmode_min "5"
  dice_godmode_max "15"
  dice_scorpions_min "8"
  dice_scorpions_max "20"
  dice_scorpions_freq "0.3"
  dice_demons_min "5"
  dice_demons_max "15"
  dice_demons_damage_min "1"
  dice_demons_damage_max "5"
  dice_demons_freq "0.8"
  dice_moonwalk_min "5"
  dice_moonwalk_max "15"
  dice_moonwalk_gravity "0.3"
  dice_hardwalk_min "5"
  dice_hardwalk_max "15"
  dice_hardwalk_gravity "30.0"
  dice_oldman_min "7"
  dice_oldman_max "12"
  dice_oldman_speed "65.0"
  dice_jetplane_min "7"
  dice_jetplane_max "12"
  dice_jetplane_speed "1000.0"
  dice_jetplane_gravity "0.4"
  dice_lightning_min "1"
  dice_lightning_max "3"
  dice_lightning_damage_min "20"
  dice_lightning_damage_max "30"
  dice_lightning_freq "0.8"
  dice_lightning_size "100"
  dice_lightning_fade "1"
  dice_lightning_slap "1"
  dice_disco_min "9"
  dice_disco_max "20"
  dice_disco_radius "150.0"
  dice_disco_heal "4"
  dice_shadow_min "5"
  dice_shadow_max "15"
  dice_shadow_health "1"
  dice_shadow_speed "360.0"
  dice_noclip_min "5"
  dice_noclip_max "15"
  dice_bury_min "5"
  dice_bury_max "12"
  dice_bury_depth "30"
  dice_wildride_min "5"
  dice_wildride_max "10"
  dice_camera_min "10"
  dice_camera_max "20"
  dice_toxins_min "7"
  dice_toxins_max "15"
  dice_toxins_chance "10"
  dice_money_min "1000"
  dice_money_max "16000"
  dice_bomber_min "10"
  dice_bomber_max "25"
  dice_madness_min "8"
  dice_madness_max "22"
  dice_madness_health "500"
  dice_mole_health "25"
  dice_randomwep_min "10"
  dice_randomwep_max "255"
  dice_zeus_min "7"
  dice_zeus_max "15"

Клип

 • Имайте предвид, че клипът е направен преди да бъде пусната окончателната версия на плъгина, тъй че наградите може да са различни от сегашните.
 • Имайте предвид, че клипът е направен преди да бъде пусната окончателната версия на плъгина, тъй че наградите може да са различни от сегашните.

  [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2JURWYyGG4Q[/youtube]

* Цъкни тук за да видиш всички сървъри, които използват този плъгин.

Допълнителна информация и линк за теглене

servers_using_this.png
download_default.png

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Отговори на тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...