Jump to content

Registration Terms

При посещаването на “cs1.BG” (“cs1.BG”, “http://forums.cs1.bg”)вие се съгласявате на условията написани долу, но ако не сте съгласни, не използвайте “cs1.BG”. Ние запазваме правото си да променяме по всяко време тези условия и при промяна ще направим всичко по силите си да Ви държим информирани.
Въпреки, че администраторите и модераторите на този форум ще се опитат да премахнат или да променят възможно най-бързо всеки материал, носещ вреда, невъзможно е да бъдат прегледани всички съобщения. Вие разбирате, че всички съобщения на тези форуми изразяват личното мнение на съответните им автори, а не на администраторите, модераторите или уебмастъра (като изключим съобщенията, пуснати от тези хора), и следователно те не носят никаква отговорност.

Приемате да не публикувате никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран или всякакъв друг материал, който нарушава законите на страната, в която живеете, страната, в която се хоства “cs1.BG” или Международния Закон. Такова поведение може да доведе до моменталното и постоянното ви изгонване от форумите (както и уведомяването на вашия доставчик в случай, че го изискат от нас). IP адресите, от които са направени всички съобщения се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи. Приемате, че уебмастъра, администратора и модераторите на този форум имат правото да премахват, променят или заключват всяка тема по всяко време, ако намерят за уместно. Като потребител одобрявате записването на всяка информация, която въведете, във база данни. Въпреки, че тази информация няма да бъде предоставяна на трети страни без вашето одобрение, уебмастъра, администратора и модераторите на този форум не могат да бъдат отговорни за всякакви хакерски атаки, които могат да доведат до разкриване на данните.

×
×
  • Create New...